середа, 28 травня 2014 р.

Громадська думка про правотворення №9

Вийшов черговий випуск Бюлетеню Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В.Вернадського Громадська думка про правотворення №9. У випуску:
АКТУАЛЬНА ПОДІЯ
  • Виконуючий обов'язки Президента України підписав Закон "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною відзнакою"

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
  • Н.Тарасенко Економічні реформи в Україні: декларації уряду чи реальні зміни?
  • І.Беззуб Співробітництво територіальних громад: український та європейський досвід
  • С.Полтавець Вітчизняне антикорупційне законодавство: спроби впровадження
  • Л.Присяжна Ломбарди на ринку фінансових послуг
  • О.Кривецький Рідкісні захворювання в Україні набули законодавчого закріплення
ІНФОРМАЦІЙНА ПРОЕКЦІЯ МІСЯЦЯ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
  • А.Берегельський, Ю.Половинчак Узагальнений аналіз моніторингу повідомлень українських та зарубіжних засобів масової інформації щодо україни за березень-квітень
ПРАВО: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
  • М.Костенко Правосудие в Крыму

Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 роціПрийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 11 липня.
Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 1 серпня.
Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду закінчується о 18.00 годині 24 липня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 25 липня до 1 серпня.
Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах закінчується 24 липня. Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 21 липня до 1 серпня.
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 1 серпня.
Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 2 серпня.
Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 4 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 5 серпня.
Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 7 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 8 серпня.
Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 10 серпня.
Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбудеться:
- за державним замовленням не пізніше 15.00 години 11 серпня;
- за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 18 серпня.
Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра закінчиться о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 1 серпня.
Строки прийому заяв та документів на навчання за вечірньою і заочною формами навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів – не більше одного місяця. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.
Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.
При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, а також бакалавра, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
У заявах, поданих до одного вищого навчального закладу, вступник зазначає пріоритет кожного напряму підготовки (спеціальності).
У разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, відомості про цей додаток (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної електронної бази з питань освіти.
Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.
Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів.
Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються. Тобто, у випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі.
Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал атестату про повну загальну середню освіту автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнту «5».
Інформація про осіб, які є призерами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної державної електронної бази з питань освіти до 1 липня.
Величина додатково нарахованих балів встановлюється:
- особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
- особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
- особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Чемпіонам та призерам (особам, які посіли І–ІІІ місце) чемпіонатів України, проведених протягом двох останніх років додатково нараховуються бали:
- чемпіонам України – 50 балів;
- особам, які посіли ІІ місце на чемпіонаті України –  40 балів;
- особам, які посіли ІІІ місце на чемпіонаті України – 30 балів.
Основні строки проведення вступної кампанії 2014 року
Терміни
Етапи вступної кампанії
11 липня
Початок прийому заяв та документів від вступників у паперовій або електронній формі
21 липня – 1 серпня
Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів (можуть проводитись у декілька сесій)
24 липня  
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіди, творчі конкурси, складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад
25 липня – 1 серпня
Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід та вступних екзаменів
1 серпня о 12.00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять співбесіди або творчі конкурси
2 серпня  о 12.00
Термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників
5 серпня о 12.00
Термін оприлюднення другого (оновленого) рейтингового списку вступників
8 серпня  о 12.00
Термін оприлюднення третього (оновленого) рейтингового списку вступників
11 серпня о 15.00
Терміни зарахування вступників за державним замовленням
не пізніше 18 серпня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності)

понеділок, 26 травня 2014 р.

Про зміни в порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання для абітурієнтів, які проживають в Луганській і Донецькій областях

Міністерство освіти і науки України та Український центр оцінювання якості освіти завершили підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, основна сесія якого розпочинається 3 червня.
Враховуючи події, що відбуваються у Донецькій та Луганській областях, піклуючись про безпеку учасників зовнішнього оцінювання, гарантування конфіденційності текстових матеріалів, забезпечення рівності умов проходження ЗНО всіма його учасниками. прийнято рішення про перенесення термінів проведення зовнішнього оцінювання для абітурієнтів, які проживають на території Донецької та Луганської областей, на додаткову сесію, що відбудеться у першій половині липня 2014 року. 
Дати проведення тестувань під час додаткової сесії будуть оголошені Українським центром оцінювання якості освіти додатково.
Для абітурієнтів із Донецької та Луганської областей, які виявлять бажання пройти зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії на території інших областей України, із 21 травня буде відкрита on-line перереєстрація на їхніх персональних сторінках. 
Детальну інформацію про зміни в порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання можна отримати за телефоном "гарячої лінії" УЦОЯО (044)5033793 або на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.  

вівторок, 13 травня 2014 р.

ГІС "ВИБОРИ 2014"

На сайті МВС працює геоінформаційна система "ВИБОРИ 2014". Це сучасний інструмент, за допомогою якого кожен громадянин має змогу контролювати як роботу самої міліції, так і стан з правопорушеннями у конкретному районі, місті, селищі.
Система дозволяє відслідковувати динаміку реєстрації повідомлень, в певних часових проміжках, а також статистично та візуально порівнювати ситуацію з правопорушеннями, що реєструються у різних регіонах України.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...